[ MENU DODATKOWE ]


WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

« wstecz

 

 

IMIĘ I NAZWISKO

JEDNOSTKA NAUKOWA

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 

 

prof. dr hab. Krzysztof Lutnicki
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt
Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Gospodarskich i Koni
 

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Choroby wewnętrzne zwierząt
 • Patologia
 • Historia weterynarii

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Choroby wewnętrzne zwierząt gospodarskich i koni
 • Patofizjologia
 • Historia weterynarii i deontologia weterynaryjna
 
dr n. wet. Jan Marczuk 
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt
Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Gospodarskich i Koni

 

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Choroby wewnętrzne zwierząt przeżuwających

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Choroby wewnętrzne bydła
 • Choroby metaboliczne zwierząt gospodarskich
 • Analityka kliniczna chorób zwierząt gospodarskich

 

 

dr hab. Łukasz Kurek 

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt
Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Gospodarskich i Koni

 

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Choroby wewnętrzne zwierząt gospodarskich
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
 • Zaburzenia makroelementów u bydła mlecznego
 • Choroby niedoborowe bydła
 • Badania laboratoryjne w stadach bydła mlecznego
 
 
prof. dr hab. Piotr Silmanowicz 
Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt
 
DZIEDZINY EKSPERCKIE
Chirurgia weterynaryjna;


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • zwierząt domowych i towarzyszących
 

 

prof. dr hab. Ryszard Bobowiec 

Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych

DZIEDZINY EKSPERCKIE
 • Przedkliniczne nauki weterynaryjne
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
 • Fizjologia  zwierząt: Endokrynologia, metaboliczna i sekrecyjna aktywność gruczołów przewodu pokarmowego
 • Patofizjologia: zaburzenia wodno-elektrolitowe oraz rkz, patogeneza zaburzeń neoplastycznych, rozrodczych i hematologicznych u zwierząt
 • Działalność z zakresu modelowania chorób na zwierzętach laboratoryjnych: mechanistyczne dokumentowanie molekularnych zależności w przebiegu cukrzycy, nowotworów wątroby

 

dr hab. n. wet., dr n. prawa Piotr Listos 

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt

Zakład Patomorfologii i Weterynarii Sądowej

 

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Weterynaria sądowa
 • Prawodawstwo weterynaryjne

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Weterynaria sądowa
 • Administracja i ustawodawstwo weterynaryjne
 • Podstawy postępowania karnego
 • Prawne aspekty pracy biegłego sądowego