[ MENU DODATKOWE ]


WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

« wstecz

 

 


IMIĘ I NAZWISKO

JEDNOSTKA NAUKOWA

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA


 

dr hab. Beata Zimowska
prof. uczelni

Katedra Ochrony Roślin

Zakład Fitopatologii i Mykologii

 

  DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Fitopatologia
 • Mykologia

  DZIAŁALNOŚC NAUKOWA

 • Etiologia i epidemiologia chorób roślin zielarskich
 • Diagnostyka patogenów w oparciu o symtomatologię, morfologię, patogeniczność, ultrastrukturę, wymagania życiowe oraz zróżnicowanie genetyczne

 

 

dr Marek Kopacki

Katedra Ochrony Roślin

Zakład Metod Ochrony Roślin

   DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Metody i środki ochrony roślin ogrodniczych
 • Ochrona roślin ozdobnych pod osłonami i w terenie zurbanizowanym

  DZIAŁALNOŚC NAUKOWA

 • Ochrona roślin
 • Metody i środki ochrony roślin
 • Zapobieganie i zwalczanie patogenów i szkodników

 

 

 

dr Tomasz Lipa

Instytut Produkcji Ogrodniczej

Zakład Sadownictwa, Szkółkarstwa i Enologii

 

  DZIEDZINY EKSPERCKIE
 • Sadownictwo i szkółkarstwo
 • Ocena szkód w uprawach sadowniczych
 • Formowanie i cięcie drzew owocowych
 • Ocena jakości owoców
 • Wpływ zabiegów agrotechnicznych na jakość owoców
  DZIAŁALNOŚC NAUKOWA
 • Agrotechnika i odmianoznawstwo sadownicze

 

 

 

dr hab. Andrzej Sałata

Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa

  DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Uprawa roślin warzywniczych i zielarskich

  DZIAŁALNOŚC NAUKOWA

 • Biologia wzrostu i rozwoju rabarbaru ogrodowego, zabiegi agrotechniczne intensyfikujących wzrost i plonowanie ocena odmian rabarbaru pod względem jakości ogonków liściowych i ich przydatności dla przetwórstwa
 • Wpływ warunków klimatyczno-glebowych i agrotechnicznych na zawartość substancji biologicznie czynnych w zielu karczocha i karda

 

 

dr hab. Zbigniew Jarosz

Instytut Produkcji Ogrodniczej

Zakład Żywienia Roślin

  DZIEDZINY EKSPERCKIE

 •  Żywienie roślin
 •  Biostymulacja
 •  Nawożenie krzemem
 •  Uprawy bezglebowe
 •  Fertygacja roślin
  DZIAŁALNOŚC NAUKOWA
 • Prace badawczo-wdrożeniowe z zakresu mineralnego żywienia roślin warzywnych i sadowniczych w uprawach gruntowych oraz bezglebowychw podłożach inertnych
 • Badania z zakresu zastosowania krzemu w żywieniu oraz biostymulacji roślin

 

 

                    

 

dr hab. Magdalena Kapłan

Instytut Produkcji Ogrodniczej

Zakład Sadownictwa, Szkółkarstwa i Enologii

 

 

  DZIEDZINY EKSPERCKIE

 •  Uprawa winorośli
 •  Hormonizacja winorośli
 •  Uprawy szkółkarskie
  DZIAŁALNOŚC NAUKOWA
 • Sadownictwo
 • Szkółkarstwo

 

 

 

 

dr inż. Piotr Baryła

Instytut Produkcji Ogrodniczej

Zakład Sadownictwa, Szkółkarstwa i Enologii

  DZIEDZINY EKSPERCKIE

 •  Szkółkarstwo sadownicze
 •  Sadownictwo-uprawa porzeczki czarnej

  DZIAŁALNOŚC NAUKOWA

 • Badania z zakresu agrotechnik upraw szkółkarskich (drzewa pestkowe)
 • technologii produkcji owoców porzeczki czarnej.

 

 

dr hab. Izabela Kot

Katedra Ochrony Roślin

Zakład Entomologii

  DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Entomologia
 • Ochrona roślin

  DZIAŁALNOŚC NAUKOWA

 • Cykle życia i szkodliwość fitofagów w uprawach roślin
 • Interakcje owad-roślina żywicielska

 

 

dr Ewelina Widelska

Katedra Architektury Krajobrazu

  DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Architektura krajobrazu

  DZIAŁALNOŚC NAUKOWA

 • Analiza elementów struktury przestrzenno-krajobrazowej zabytkowych obiektów sztuki ogrodowej na obszarze Podlasia i Lubelszczyzny
 • Badanie wzajemnych relacji i rangi ww. obiektów w krajobrazie
 • Ocena stanu zachowania historycznych komponentów oraz formułowanie wytycznych do ich ochrony przed degradacją związaną z procesami urbanistycznymi
 • Diagnoza stanu zachowania obiektów i próba określenia kierunków przekształceń oraz formułowanie wytycznych dla ochrony historycznych obiektów sztuki ogrodowej znajdujących się w obrębie rozwijających się układów przestrzennych.

 

 

 

 

dr hab. Wojciech Durlak

Instytut Produkcji Ogrodniczej

Zakład Roslin Ozdobnych i Dendrologii

  DZIEDZINY EKSPERCKIE
 • Dendrologia
 • Bezinwazyjne metody badawcze stanu zdrowotnego drzew (tomografia komputerowa)

  DZIAŁALNOŚC NAUKOWA

 • Ogrodnictwo

 

 

dr hab. Mariusz Szmagara

Instytut Produkcji Ogrodniczej

Zakład Roslin Ozdobnych i Dendrologii

  DZIEDZINY EKSPERCKIE
 • Dendrologia
 • Uprawa bylin ogrodowych
  DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
 • Ogrodnictwo

 

 

  

 

 

dr inż. Marzena Parzymies

Instytut Produkcji Ogrodniczej

Zakład Roslin Ozdobnych i Dendrologii

  DZIEDZINY EKSPERCKIE
 • Roślinne kultury in vitro
  DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
 • Mikrorozmnażanie roślin ogrodniczych

 

 

 

 

dr Dariusz Wach

Instytut Produkcji Ogrodniczej

Zakład Żywienia Roślin

 

    DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Uprawa borówki wysokiej i roślin wrzosowatych

    DZIAŁALNOŚC NAUKOWA

 • Ocena wzrostu i plonowania borówki wysokiej w warunkach Lubleszczyzny
 • Ocena wartości gospodarczej odmian borówki wysokiej i iinnych roślin wrzosowatych
 • Wpływ zabiegów agrotechnicznych (przygotowania gleby, nawożenia, cięcia, dokarmiania pozakorzeeniwego) na wzrost, odżywienie roslin, plonowanie i jakość owoców borówki wysokiej
 • Ocena wzrostu i walorów dekoracyjnych azalii i różaneczników