[ MENU DODATKOWE ]


Ogłoszenia o obronach rozpraw doktorskich

03.07.2020
     
               
        
                   
16.06.2020
 
11.02.2020biologiaszkola

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Cholewińskiej. Tytuł rozprawy doktorskiej: Ocena biodystrybucji nanocząstek miedzi oraz ich oddziaływania na status immunologiczny i oksydoredukcyjny w modelu szczurzym"

02.01.2020biologia
      

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Tomasza Ociepy. Tytuł rozprawy doktorskiej: Identyfikacja i charakterystyka nowego genu odporności PM11 na mączniaka prawdziwego owsa pochodzącego z Avena sterilis oraz opracowanie markera dla tego genu"

18.11.2019biologia

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Witkowskiego. Tytuł rozprawy doktorskiej: Wartość rzeźna, jakość mięsa i wędlin wysokogatunkowych uzyskanych od tuczników mieszańców z chowu masowego"

09.11.2019

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Anity Elżbiety Koniecznej. Tytuł rozprawy doktorskiej: Efektywność energetyczna technologii produkcji kukurydzy z przeznaczeniem na cele energetyczne"